O společnosti

Krátká historie

Společnost RZP a.s. působila v letech 2003 až 2010 jako poskytovatel záchranné zdravotní služby v Slovenské republice. Během poskytování neodkladné zdravotní péče se zároveň věnovala vzdělávání laické a odborné veřejnosti v poskytování první pomoci a jiným formám vzdělávání zaměřených na resuscitaci a také přípravě lektorů pro kurzy resuscitace.

Současnost

V současnosti je hlavní činností společnosti RZP, a.s. vzdělávání zdravotnických pracovníků všech povolání, včetně pracovníků zdravotnické záchranné služby a složek Integrovaného záchranného systému.

Je akreditována Ministerstvem zdravotnictví SR podle § 40 odst. 1 zákona č. 578/2004 Sb. o poskytovatelích zdravotní péče, zdravotnických pracovnících, stavovských organizacích ve zdravotnictví pro uskutečňování vzdělávání v problematice neodkladné zdravotní péče a první pomoci ve vzdělávacích programech:

 • "Neodkladná podpora životních funkcí" - program celoživotního  vzdělávání, rozhodnutí MZ SR č. Z23673-2013-OZdV
 • "Kurz instruktorů první pomoci" rozhodnutí MZ SR č. Z43417-2013-OZdV
 • "Kurz první pomoci" rozhodnutí MZ SR č. Z27813-2013 – OZdV

Do roku 2014 absolvovalo v SR akreditovaný kurz první pomoci více než 60 tisíc osob z řad laické i odborné veřejnosti.
Kurz instruktora absolvovalo více než 300 účastníků. Část z nich v letech 2010 a 2011 absolvovala i aktualizační rozšiřující kurz pro instruktory první pomoci, zaměřený na aktualizaci znalostí a dovedností v doporučeních pro resuscitaci (Guidelines ERC, 2015), práci s automatickým externím defibrilátorem (AED), KPR dětí, specifické postupy KPR při náhodné hypotermii, při tání, problematiku nehod s hromadným postižením osob. Aktivit celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků se zúčastnilo více než 6 tisíc osob.

Lektoři pro vzdělávání  jsou zdravotničtí pracovníci se zkušenostmi v poskytování neodkladné zdravotní péče v záchranné zdravotní službě a v ústavní zdravotní péči.

Záchranářské týmy se v letech 2007 - 2009 úspěšně účastnily mezinárodních soutěží a cvičení záchranných zdravotních služeb, přičemž získaly:

 • r. 2007 Rozkoš Rescue, ČR - 1. místo,
 • r. 2008 Rozkoš Rescue, ČR - 1. místo,
 • r. 2008 Rallye Rejvíz, ČR - 2. místo,
 • r. 2008 Karpaty Rescue, SR - 4. místo,
 • r. 2008 Jablonecká Rescue Ski, ČR - 4. místo,
 • r. 2009 Rallye Rejvíz, ČR - 2. místo,
 • r. 2009 Záchrana, SR - 4. místo,
 • r. 2009 Jablonecká Rescue Ski, ČR - 1. místo.

V roce 2007 získala společnost RZP, a.s. ocenění "Zlatý záchranářský kříž" v kategorii záchranářský čin profesionálního kolektivu za profesionální zásah  při  hromadném postižení osob po výbuchu munice v objektu Vojenského opravárenského podniku  Nováky. Za obětavou pomoc a záchranné práce při tragédii získala také ocenění od primátora města Nováky.

V roce 2009 získala společnost ocenění "Zlatá záchranářská hvězda" v kategorii záchranářský čin profesionálů jednotlivců.

Od roku 2013 realizuje společnost RZP, a.s. ve spolupráci s komorami a odbornými společnostmi kurzy resuscitace pro zdravotnické pracovníky i v České republice.

Obsah vzdělávacích akcí je přizpůsoben potřebám zdravotnické praxe konkrétních poskytovatelů zdravotnických služeb, je v souladu s aktuálními doporučeními pro kardiopulmonální resuscitaci (European Resuscitation Council, 2015).