Sídlo společnosti

 

SK CZ

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Vzdělávací program
„Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“
(pro zdravotnické pracovníky)

Kontakt:
Bc. Radka Vacurová
Tel.: +420 606 377 886
e-mail: vacurova@rzp.sk

Pro prověření registrace, zálohové platby nebo obsazenosti kurzu pište na: vacurova@rzp.sk

RZP Academy, s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno

Vzdělávací program
„Základy první pomoci“
(pro veřejnost a zaměstnance)

Kontakt:
Bc. Aleš Vosáhlo
Tel.: +420 608 771 127
e-mail: vosahlo@rzpcz.cz

 

 

Sídlo společnosti - Trenčín Masayčky

 

 
 

Obchodní údaje

RZP, a.s.

RZP, a.s. je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví SR k uskutečňování akreditovaného vzdělávání v neodkladné zdravotní péče a první pomoci.

Obchodní jméno: RZP, a.s.
Sídlo společnosti: Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín
Speločnost je registrována v Obch. řejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 10335/R
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Právní forma: Akciová společnosť
Základní jmění: 268 870,7431 €

Bankovní spojení:
2700691390/2010 - Fio banka, a.s. (pro úhrady v Kč)
2300675797/2010 - Fio banka, a.s.

 

RZP Academy, s.r.o.

RZP Academy, s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno

IČ: 048 19 250