Kurzy první pomoci pro složky integrovaného záchranného systému - pro hasiče a policisty

Kurzy jsou zaměřeny na získání teoretických znalostí potřebných pro poskytování první pomoci v situacích ohrožení zdraví a života při úrazech a pracovních úrazech s ohledem na specifická rizika pracovních činností, získání znalostí o specifických postupech poskytování pomoci při nehodách s hromadným postižením osob a znalostí o poskytování první pomoci při náhlých neúrazových stavech ohrožujících zdraví a život člověka.

 

Zásah - hasiči

Cílem praktické části kurzu je získání a upevnění praktických dovedností v poskytování první pomoci v konkrétních situacích s využitím pomůcek na záchranu života, s nimiž hasiči a policisté disponují. Součástí kurzu je také nácvik polohování, vyprošťování a přenášení zraněných s využitím imobilizačních pomůcek.