Kurzy první pomoci pro učitele a pedagogické pracovníky

Obsah kurzu je rozšířen o úrazy a náhlé stavy u dětí, se kterými se učitelé během pedagogické praxe mohou setkat nejčastěji. Účastník získá dovednost v rozlišení závažnosti stavu, v poskytování první pomoci a následné organizaci pomoci postiženému. Zaměstnavatel také naplní podmínku proškolení potřebného počtu zaměstnanců v poskytování první pomoci.

 

Zapamatování informací z kurzu o výkonech a postupech PP a fixace správných dovedností je podmíněna dostatečným praktickým nácvikem, praktickým řešením modelových situací s použitím figurín, trenažérů, pomůcek a hledáním řešení ve skupinových diskusích pod vedením lektora. Praktický nácvik je k získání dovednosti skutečně nezbytný. V žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretická přednáška.