Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

Vzdělávací akce akreditovaná MPSV v rámci celoživotního vzdělávání - 6 hodin.
Kurz se realizuje u objednavatele a součástí kurzu je praktická část s využitím resuscitačních figurín se zpětnou vazbou a Automatizovaného externího defibrilátoru.
 

 

Bližší podrobnosti a objednávky:

Bc. Aleš Vosáhlo
vosahlo@rzpcz.cz
608 771 127