Obsah Kurzu první pomoci pro laickou veřejnost

 

Teoretická část kurzu

Cíl: Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci

 1. Záchranný řetězec
  • Volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka
  • Spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci
  • Bezpečnost při poskytování laické první pomoci
  • Organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou nemocného, kde dostanu informace apod.)
 2. Selhávání základních životních funkcí a oživování
  • Zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu Záchranné služby u dospělých i dětí
  • Život zachraňující výkony
   • obnovení průchodnosti dýchacích cest
   • oživování – nepřímá masáž srdeční a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí
   • oživování s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
 3. Poskytování první pomoci při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících člověka na zdraví a životě.
  • Zástava krvácení
  • Úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře
  • Postup při dopravní nehodě
  • Úraz elektrickým proudem a popáleniny
  • Cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr
  • Nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda
  • Mdloby, epileptický záchvat, alergická reakce.
  • Otravy, poleptání.

Praktická část kurzu

Cíl: Získání a upevnění zručností poskytování první pomoci

 • Nácvik oživování na figuríně dospělého napojenou na počítač s možností vyhodnocení
 • Nácvik oživování na figuríně kojenec se zpětnou vazbou
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik manévrů používaných při poskytování PP: Heimlichův manévr, Gordonův manévr
 • ( k dispozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest).
 • Diskuse k jednotlivým tématům poskytování PP


Přednášející:

 • Bc. Aleš Vosáhlo, záchranář specialista, přes 20 let praxe v záchranné službě, Letecké záchranné službě, s praxí na Řídícím a operačním středisku. Je absolventem Stř. zdravotnické školy J. Podsedníka v Brně, obor Všeobecná sestra a absolventem postgraduálního specializačního studia v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Má také pedagogické vzdělání a praxi. Kurzy vede poutavou formou, doplňuje je zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem.
 • Mgr. Petra Felbabová, vystudovala obor Intenzivní péče na MU v Brně, pracuje na Anesteziologicko-resuscitační klinice v Nemocnici u Sv. Anny a na vysokoprahovém urgentním příjmu téže nemocnice.
 • Mgr. Dana Machátová, pracuje jako zdravotní sestra více jak 20 let. Má praxi jak na lůžkových odděleních, JIP v chirurgických i interních oborech, tak i v ambulantní sféře. Část svojí profesní kariéry pracovala jako profesionální lektorka kurzů první pomoci v rámci vzdělávání kvalifikačního vzdělávání Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR.

Přihlášky, registrace:
www.rzpcz.cz/program.php?id_event_topic=10

Informace:
Ludmila Fricová, tel.: +420 733 642 295, e-mail: fricova@rzpcz.cz
Číslo účtu pro platbu předem: 2200948946/2010, variabilní symbol - datum konání kurzu (např. 240817). Do poznámek uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.