Akreditace odborného kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“

Kurz je po vydání souhlasného stanoviska  České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS) zařazen do systému celoživotního vzdělávání.

 

Akreditace ČLK – pasivní účast 6 kreditů

Akreditace ČAS – pasivní účast 4 kredity

Zubní lékař má po absolvování kurzu možnost požádat Českou stomatologickou komoru (ČSK)   o uznání k kreditů za vzdělávací akci, která nebyla zaregistrována v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů  (upravuje §12 odst.1  Řádu o celoživotním  vzdělávání zubních lékařů). K žádosti přiloží Potvrzení o účasti na vzdělávací akci a Pozvánku (připraví a odevzdá organizátor vzdělávací akce).

Za absolvování kurzu - pasivní účast 5 kreditů (ČSK).

Pro každého účastníka je připravena publikace se souborem poznámek z přednášek odborného kurzu.

sestra-s-certifikatom