Kurzy první pomoci pro rodiče a mateřská centra

Kurzy jsou zaměřené na první pomoc poskytovanou dětem. Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro správné poskytování první pomoci. Získáte důležité informace, které můžete jako rodič potřebovat právě v těch méně radostných chvílích, které přicházejí náhle a je třeba se na ně připravit.

 

Kurz první pomoci pro rodiče a mateřská centra

Svými vědomostmi a dovednostmi můžete zvládnout poskytnutí první pomoci do příchodu záchranné služby, minimalizovat následky úrazu, náhlého stavu a předejít vážným rizikům, které mohou např. při poruše vědomí přinést trvalé následky na zdraví a kvalitě života dítěte. Informace o tom, jak postupovat v případě běžných dětských onemocnění a drobných úrazů, jak postupovat v prvních hodinách, co sledovat a kdy vyhledat odbornou pomoc. Informace o tom, jak vytvářet bezpečné prostředí pro Vaše dítě a předcházet úrazům v domácím prostředí.