Obsah programu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“

Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s aktuálními doporučeními. Teoretická část kurzu probíhá formou přednášek s diskusí, praktická část formou workshopů. V tréninku praktických dovedností jsou pod vedením lektorů využity figuríny a trenažéry s možností elektronické kontroly kvality a efektivity KPR a její vyhodnocením.

 

Teoretická část

 1. První pomoc (PP) v řetězu přežití
  • Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci, ERC 2015)
  • ­Organizace poskytování PP, zajištění bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče
 2. Základní neodkladná resuscitace
  • ­Prvotní vyšetření a druhotné vyšetření člověka
  • ­Základní neodkladná resuscitace dospělých s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)
  • ­Základní neodkladná resuscitace dětí s použitím AED  
 3. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života
  • ­Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospělého a dítěte
  • ­PP při bezvědomí
  • ­PP při masivním krvácení, protišoková opatření
 4. Rozšířená neodkladná resuscitace
  • Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci s použitím pomůcek resuscitačního setu
  • ­Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED
  • ­Použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba
  • ­Možnosti zabezpečení průchodnosti dýchacích cest - použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního tubusu), tracheální intubace
  • ­Zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při KPR
 5. Specifické postupy KPR (45min.)
  • ­KPR těhotné ženy, novorozence, KPR při náhodné hypotermii, anafylaxe

Praktická část

Workshopy - trénink účastníků v menších skupinách s lektorským vedením

 1. KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem
 2. KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem
 3. Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí
 4. Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry a pomůckami
 5. Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu
 6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu na ambulanci - modelové situace
 7. Jiné výkony první pomoci: Rautekův vyprošťovací hmat, zastavení vnějšího masivního krvácení, stabilizovaná poloha

Souběžné aktivity pro účastníky

 • Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setu z ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb.
 • Možnost nácviku resuscitace s použitím pomůcek vlastního resuscitačního setu