Jak se zaregistrovat na kurz?

Pro laickou veřejnost organizujeme různé typy kurzů, vyberte si termín v kalendáři vzdělávacích aktivit.