Obchodní údaje

RZP, a.s.

RZP, a.s. je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví SR k uskutečňování akreditovaného vzdělávání v neodkladné zdravotní péče a první pomoci.

Obchodní jméno: RZP, a.s.
Sídlo společnosti: Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín
Speločnost je registrována v Obch. řejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 10335/R
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Právní forma: Akciová společnosť
Základní jmění: 268 870,7431 €

Bankovní spojení:
2700691390/2010 - Fio banka, a.s. (pro úhrady v Kč)
2300675797/2010 - Fio banka, a.s.

 

RZP Academy, s.r.o.

RZP Academy, s.r.o.
Nové Sady 996/25
602 00 Brno

IČ: 048 19 250